0 مخالف

نظر دموکریتوس درباره‌ی ماده‌ی اولیه‌ی تشکیل دهنده‌ی جهان و نحوه‌ی پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان را بنویسید.

<p>نظر دموکریتوس درباره&zwnj;ی ماده&zwnj;ی اولیه&zwnj;ی تشکیل دهنده&zwnj;ی جهان و نحوه&zwnj;ی پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان را بنویسید.</p>

نظر دموکریتوس درباره‌ی ماده‌ی اولیه‌ی تشکیل دهنده‌ی جهان و نحوه‌ی پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان را بنویسید.

# فلسفه
پاسخ‌ها

او معتقد بود که ماده‌ی اولیه‌ی تشکیل دهنده‌ی جهان، اتم‌ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیمی هستند که در فضای غیرمتناهی پراکنده بودند و برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان، سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی در جهان شده است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ