0 مخالف

راننده‌ی خودرویی که با سرعت 72 kmh در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دیدن مانعی، اقدام به ترمز می‌کند و خودرو پس از طی مسافت 20 متر متوقف می‌شود. شتاب خودرو را به دست آورید.

<p>راننده&zwnj;ی خودرویی که با سرعت&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>72</mn><mo>&#160;</mo><mfrac bevelled="true"><mtext>km</mtext><mi>h</mi></mfrac></math> در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دیدن مانعی، اقدام به ترمز می&zwnj;کند و خودرو پس از طی مسافت&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>20</mn></math> متر متوقف می&zwnj;شود. شتاب خودرو را به دست آورید.</p>

راننده‌ی خودرویی که با سرعت 72 kmh در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دیدن مانعی، اقدام به ترمز می‌کند و خودرو پس از طی مسافت 20 متر متوقف می‌شود. شتاب خودرو را به دست آورید. (از زمان واکنش راننده صرف‌نظر شود)

# فیزیک
پاسخ‌ها

ν2-ν02=2ax0-202=2a×20 a=-10 ms2

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط