0 مخالف

پس از 21 ساعت، 1128 تعداد از هسته‌های اولیه‌ی یک ماده‌ی پرتوزا، فعال باقی می‌ماند. نیمه عمر این ماده‌ی پرتوزا چند ساعت است؟

<p>پس از 21 ساعت،&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mn>1</mn><mn>128</mn></mfrac></math> تعداد از هسته&zwnj;های اولیه&zwnj;ی یک ماده&zwnj;ی پرتوزا، فعال باقی می&zwnj;ماند. نیمه عمر این ماده&zwnj;ی پرتوزا چند ساعت است؟</p>

پس از 21 ساعت، 1128 تعداد از هسته‌های اولیه‌ی یک ماده‌ی پرتوزا، فعال باقی می‌ماند. نیمه عمر این ماده‌ی پرتوزا چند ساعت است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

NN0=12n=1128n=7T12=tn=217=3 h

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط