0 مخالف

کلمه‌ی شش‌حرفی بدون تکرار حروف با حروف کلمه‌ی flower

<p>کلمه&zwnj;ی شش&zwnj;حرفی بدون تکرار حروف با حروف کلمه&zwnj;ی flower</p>

با حروف کلمه‌ی flower چند کلمه‌ی شش‌حرفی بامعنا یا بی‌معنا، بدون تکرار حروف می‌توان ساخت؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

$6!= 6 \times 5  \times 4 \times3 \times 2 \times 1=720$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ