0 مخالف

عدد چهاررقمی بدون تکرار با رقم‌های $1,0,7,3,4,9$

<p>عدد چهاررقمی بدون تکرار با رقم&zwnj;های $1,0,7,3,4,9$</p>

با رقم‌های $1,0,7,3,4,9$ چند عدد چهاررقمی بدون تکرار آنها می‌توان نوشت؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

برای رقم هزارگان نمی‌توان رقم صفر را انتخاب کرد، پس این مرحله با $5$ راه مختلف می‌تواند انجام پذیرد. برای رقم صدگان، $5$ انتخاب داریم، پس این مرحله نیز با $5$ راه مختلف می‌تواند انجام شود. مرحله سوم با $4$ راه مختلف و مرحله آخر با $3$ راه مختلف می‌تواند انجام شود. بنابراین طبق اصل ضرب داریم:

$5 \times 5 \times 4 \times 3 = 300$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ