0 مخالف

با چه شرایطی روی حلقه‌ی $R$ می‌توانیم مدولی داشته باشیم که به عنوان $R$-مدول هم پروژکتیو باشد هم انژکتیو.

<p>با چه شرایطی روی حلقه&zwnj;ی $R$ می&zwnj;توانیم مدولی داشته باشیم که به عنوان $R$-مدول هم پروژکتیو باشد هم انژکتیو.</p>

فرض کنیم $M$ یک $R$-مدول باشد که هم انژکتیو است و هم پروژکتیو. با توجه به حالت‌های مختلفی که حلقه‌ی $R$ می‌تواند داشته باشد، مدول $M$ را توصیف کنید.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخی برای این سوال موجود نیست.
پیش نمایش پاسخ