0 مخالف

اول مهرماه و 22 بهمن سالی که با سه‌شنبه آغاز می‌شود

<p><span style="line-height: 24pt;">اول مهرماه و 22 بهمن سالی که با سه&zwnj;شنبه آغاز می&zwnj;شود</span></p>

هرگاه یک سال با روز سه‌شنبه آغاز شود، دراینصورت:

 1. اول مهرماه همان سال، چه روزی است؟
 2.  22 بهمن همان سال، چه روزی است؟

# ریاضیات # نظریه اعداد # ریاضیات گسسته # معما
پاسخ‌ها

چون سال نو با سه‌شنبه آغاز شده، پس

سه‌شنبه 0

چهارشنبه 1

پنج‌شنبه 2

جمعه 3

شنبه 4

یک‌شنبه 5

دوشنبه 6

 1. از اول فروردین تا اول مهرماه بعلاوه خود اول مهرماه 30+5×31+1 روز است. بنابراین

  30+5×31+1=18674

  که عدد 4 متناظر با شنبه است، یعنی اول مهرماه شنبه خواهد بود.

 2. فاصله‌ی اول فروردین تا 22 بهمن بعلاوه خود 22 بهمن

  30+5×31+4×30+22=327

  روز است و 32775، یعنی 22 بهمن روز یک‌شنبه خواهد بود.

 

 

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ