0 مخالف

آیا $(\mathbb{Z}, + , \cdot)$ یک میدان است؟

<p>آیا $(\mathbb{Z}, + , \cdot)$ یک میدان است؟</p>

آیا $(\mathbb{Z}, + , \cdot)$ یک میدان است؟

# جبر
پاسخ‌ها

خیر، زیرا $2$ نسبت به عمل ضرب وارون ندارد، لذا $(\mathbb{Z}-\{0\}, \cdot)$ گروه نیست، در نتیجه $(\mathbb{Z}, + , \cdot)$ یک میدان نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ