0 مخالف

آیا $\mathbb{Z}$ یک ایده‌آل از حلقه‌ی $\mathbb{Q}$ است؟

<p>آیا $\mathbb{Z}$ یک ایده&zwnj;آل از حلقه&zwnj;ی $\mathbb{Q}$ است؟</p>

آیا $\mathbb{Z}$ یک ایده‌آل از حلقه‌ی $\mathbb{Q}$ است؟

# جبر
پاسخ‌ها

خیر، زیرا اگر قرار دهیم $r=\dfrac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ و $a=1 \in \mathbb{Z}$ داریم

 

$a \cdot r = 1 \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$

 

پس $\mathbb{Z}$ ایده‌آل $\mathbb{Q}$ نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ