0 مخالف

آیا ایده‌آل $(2, x^2 + 5) \subset \mathbb{Z}[x]$، یک ایده‌آل اول است؟

<p>آیا ایده&zwnj;آل $(2, x^2 + 5) \subset \mathbb{Z}[x]$، یک ایده&zwnj;آل اول است؟</p>

آیا ایده‌آل $(2, x^2 + 5) \subset \mathbb{Z}[x]$، یک ایده‌آل اول است؟

# جبر
پاسخ‌ها

خیر، زیرا

$x^2 + 5 - 2 \times 3 =(x-1)(x+1) \in (2, x^2 +5)$

ولی $(x-1)$ و $(x+1)$ هیچکدام مولفه‌ای از $(2, x^2 +5)$ نیستند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ