0 مخالف

نیروی $F$ به مرکز یک کره‌ی سنگین اثر می‌کند. کره در چه جهتی حرکت خواهد کرد؟

<p>نیروی $F$ به مرکز یک کره&zwnj;ی سنگین اثر می&zwnj;کند. کره در چه جهتی حرکت خواهد کرد؟</p>

نیروی $F$ به مرکز یک کره‌ی سنگین اثر می‌کند. کره در چه جهتی حرکت خواهد کرد؟

 

نیروی $F$ به مرکز یک کره‌ی سنگین اثر می‌کند

# فیزیک # مکانیک
پاسخ‌ها

قانون دوم نیوتن رابطه‌ی شتاب با نیرویی که بر آن وارد می‌شود را بیان می‌کند. شتاب جسمی به جرم $m$ که نیروی $F$ بر آن وارد می‌شود، هم‌جهت و متناسب با نیروی وارد بر آن است و با جرم جسم نسبت عکس دارد. این بیان را می‌توان به صورت زیر نوشت:

 

$a = \dfrac{F}{m}$

بر طبق قانون دوم نیوتون، نیروی اعمال شده روی کره مقدار و جهت شتاب کره‌ی زمین را معین می‌سازد، اما سرعت آن را مشخص نمی‌کند. به این دلیل کره می‌تواند در هر جهتی تحت تاثیر نیروی $F$ حرکت کند و نیز می‌تواند سرعتی برابر صفر داشته باشد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط