0 مخالف

دو جهانگرد که به فاصله‌ی $40km$ از اقامتگاه خود قرار دارند باید در کوتاهترین زمان ممکن با هم به آنجا برسند. سرعت میانگین جهانگردها چه‌اندازه خواهد بود؟
چه مدت زمانی دوچرخه بدون استفاده می‌ماند؟

<p>دو جهانگرد که به فاصله&zwnj;ی $40km$ از اقامتگاه خود قرار دارند باید در کوتاهترین زمان ممکن با هم به آنجا برسند. سرعت میانگین جهانگردها چه&zwnj;اندازه خواهد بود؟<br />چه مدت زمانی دوچرخه بدون استفاده می&zwnj;ماند؟</p>

دو جهانگرد که به فاصله‌ی $40km$ از اقامتگاه خود قرار دارند باید در کوتاهترین زمان ممکن با هم به آنجا برسند. آنها یک دوچرخه در اختیار دارند و تصمیم می‌گیرند که به نوبت از آن استفاده کنند. یکی از آنها پیاده و با سرعت $v_1 = 5 km/h$ و دیگری سوار بر دوچرخه و با سرعت $v_2 = 15 km/h$ به راه می‌افتند. در ضمن قرار می‌گذارند که دوچرخه‌سوار در میانه‌ی راه از دوچرخه پیاده و دیگری پس از رسیدن به این نقطه سوار آن شود. سرعت میانگین جهانگردها چه‌اندازه خواهد بود؟
چه مدت زمانی دوچرخه بدون استفاده می‌ماند؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

هر جهانگرد نیمی از راه را پیاده و نیمی دیگر را سوار بر دوچرخه طی خواهد کرد. تمام مسافت در مدت $t = \dfrac{s}{2v_1} + \dfrac{s}{2v_2} = 5h , 20 min$ پیموده خواهد شد. بنابراین سرعت میانگین برابر با $v = \dfrac{s}{t} = 7.5 km/h$. دوچرخه در نصف زمان حرکت، یعنی $2$ ساعت و $40$ دقیقه بدون استفاده باقی می‌ماند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط