0 مخالف

دسته‌ی هم‌نهشتی عدد $-209$ به پیمانه‌ی $12$

<p>دسته&zwnj;ی هم&zwnj;نهشتی عدد $-209$ به پیمانه&zwnj;ی $12$</p>

عدد $-209$ به کدام دسته‌ی هم‌نهشتی به پیمانه‌ی $12$ تعلق دارد؟

# جبر # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

باید $x$ای را بیابیم که $-209 \equiv^{12} x$، پس کافیست $-209$ را بر $12$ تقسیم کنیم، باقی‌مانده‌ی تقسیم همان $x$ است.

$-209 = 12 \times (-18)+7 \Rightarrow -209 \equiv^{12} 7$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ