0 مخالف

نشان دهید اگر $A$ ماتریسی وارون‌ناپذیر و $A+adj(A)$ ماتریسی وارون‌پذیر باشد، آنگاه $rank(A)=n-1$.

<p><span style="line-height: 24pt;">نشان دهید اگر $A$ ماتریسی وارون&zwnj;ناپذیر و $A+adj(A)$ ماتریسی وارون&zwnj;پذیر باشد، آنگاه $rank(A)=n-1$.</span></p>

فرض کنید $A$ یک ماتریس وارون‌ناپذیر باشد به طوری که $A+adj(A)$ وارون‌پذیر است. نشان دهید

$rank(A)=n-1$

# ریاضیات # جبر خطی
پاسخ‌ها

ماتریس $A$ وارون‌ناپذیر است، بنابراین می‌دانیم که $rank(A) < n$.

حال اگر $rank(A)<n-1$، آنگاه بزرگترین زیرماتریس وارون‌پذیر در $A$ حداکثر از مرتبه $n-2$ است و در نتیجه

$adj(A)=0$

بنابراین می‌توان نوشت

$A=A+adj(A)$

طبق فرض ماتریس $A$ وارون‌ناپذیر و $A+adj(A)$ وارون‌پذیر است، پس به تناقض رسیدیم و $rank(A)$ نمی‌تواند کوچکتر از $n-1$ باشد. در نتیجه داریم

$rank(A)=n-1$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ