0 مخالف

دو قطار به فاصله‌ی زمانی $10$ دقیقه و با سرعت $v= 30 km/h$ حرکت می‌کنند. سرعت قطار دیگری که به فاصله‌ی زمانی $\tau = 4$ دقیقه به این دو قطار می‌رسد

<p>دو قطار به فاصله&zwnj;ی زمانی $10$ دقیقه و با سرعت $v= 30 km/h$ حرکت می&zwnj;کنند. سرعت قطار دیگری که به فاصله&zwnj;ی زمانی $\tau = 4$ دقیقه به این دو قطار می&zwnj;رسد</p>

دو قطار به فاصله‌ی زمانی $10$ دقیقه و با سرعت $v= 30 km/h$ مسکو را به مقصد پوشکینو ترک می‌کنند. سرعت قطار دیگری که عازم مسکو است $(u)$ و به فاصله‌ی زمانی $\tau = 4$ دقیقه به این دو قطار می‌رسد، چقدر است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

فاصله‌ی بین قطارها $s=vt$ است. از طرف دیگر، $s=v \tau + u \tau$. بنابراین

 

$u = \dfrac{v(t- \tau)}{\tau} = 45 km/h$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط