0 مخالف

اندازه نیروی متوسط وارد شده به شخصی که از یک بلندی سقوط می‌کند

<p><span style="line-height: 24pt;">اندازه نیروی متوسط وارد شده به شخصی که از یک بلندی سقوط می&zwnj;کند</span></p>

شخصی به جرم 60 کیلوگرم از یک بلندی روی یک تشک سقوط می‌کند. اگر تندی او هنگام رسیدن به تشک 5m/s باشد و پس از 0.2 ثانیه متوقف شود، اندازه نیروی متوسطی که تشک بر او وارد می کند چقدر است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

چون فرض کردیم که شخص از یک بلندی سقوط کرده است، تندی (سرعت) اولیه‌ی آن برابر است با صفر و می‌توانیم شتاب متوسط را محاسبه کنیم

$\bar{a}=\frac{\Delta V}{\Delta t}=\frac{V-V_{0}}{t-t_{0}}$

$\bar{a}=\frac{5-0}{0.2}=25 \hspace{0.25 cm}m/s^{2}$

حال برای محاسبه‌ی اندازه‌ی نیروی متوسط داریم

$\bar{F}=m\bar{a}=50 \times 25=1500$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط