0 مخالف

دلیل تفاوت رنگ اجسام مرطوب و خشک

<p><span style="line-height: 24pt;">دلیل تفاوت رنگ اجسام مرطوب و خشک</span></p>

چرا رنگ اجسام مرطوب، سیرتر و خوش‌رنگ‌تر از رنگ اجسام خشک به نظر می‌رسد؟

# فیزیک # نورشناسی
پاسخ‌ها

لایه‌ی نازکی از آب که یک جسم مرطوب را می‌پوشاند، نور سفیدرنگ فرود آمده را در یک جهت معین بازتاب می‌دهد. سطح جسم دیگر نور سفید را در تمام جهت‌ها پخش نمی‌کند و رنگ خود جسم، رنگ غالب است. نور پخش شده با نور بازتابیده از جسم، برهم‌نهی نمی‌کند و به همین دلیل خوش‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط