0 مخالف

تفاوت رنگ ستون دود بالای پشت‌بام در زمینه‌ی تیره و روشن

<p><span style="line-height: 24pt;">تفاوت رنگ ستون دود بالای پشت&zwnj;بام در زمینه&zwnj;ی تیره و روشن</span></p>

چرا ستون دودی که از بالای پشت‌بام خانه‌ها برمی‌خیزد، در زمینه‌ی تیره رنگ اجسام پیرامون آن، آبی و در برابر زمینه‌ی روشن آسمان، زرد یا حتی سرخ به نظر می‌آید؟

# فیزیک # نورشناسی
پاسخ‌ها

دود در زمینه‌ی تیره رنگ دیده می‌شود زیرا پرتوهای آفتاب را که از بالا می‌آیند، پخش می‌کند. ذرات دود، نور آبی را بسیار شدیدتر از نور سرخ یا زرد پراکنده می‌کنند. بنابراین دود به رنگ آبی به نظر می‌رسد.

دود در نور عبوری در زمینه‌ی روشن آسمان دیده می‌شود. دود متمایل به زرد به نظر می‌رسد زیرا نور آبی در همه‌ی جهت‌ها پخش می‌شود و فقط قسمت مربوط به طول موج‌های بلند طیف نور سفید به چشم می‌رسند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط