0 مخالف

چرا ماه در طول روز سفید است و بعد از غروب زرد رنگ

<p><span style="line-height: 24pt;">چرا ماه در طول روز سفید است و بعد از غروب زرد رنگ</span></p>

چرا ماه که در هنگام روز به طور کامل سفید رنگ است، پس از غروب خورشید متمایل به زرد می‌شود؟

# فیزیک # نورشناسی
پاسخ‌ها

در هنگام روز، نور آبی کم‌رنگ پخش شده به وسیله‌ی آسمان به رنگِ زرد روشن ماه افزوده می‌شود. این آمیزه‌ی رنگ‌ها برای ناظر به رنگ سفید به نظر می‌رسد.

پس از غروب خورشید، رنگ آبی کم‌رنگ آسمان ضعیف می‌شود و ماه متمایل به زرد می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط