0 مخالف

چرا سایه پای انسان روی زمین واضح است ولی سایه سرش غیرواضح

<p><span style="line-height: 24pt;">چرا سایه پای انسان روی زمین واضح است ولی سایه سرش غیرواضح</span></p>

چرا سایه‌ی پای انسان روی زمین واضح است، ولی سایه‌ی سرش غیرواضح است؟

در چه شرایطی سایه‌ی همه جا به طور یکنواخت واضح خواهد بود؟

# فیزیک # نورشناسی
پاسخ‌ها

سایه فقط در صورتی در همه جا واضح است که چشمه‌ی نقطه‌ای نور به کار رود.

قسمت‌های مختلف یک چشمه‌ی گسترده، سایه‌هایی به وجود می‌آورند که روی یکدیگر می‌افتند. هرچقدر فاصله‌ی شی تا سطحی که سایه روی آن تشکیل می‌شود، کوچک‌تر باشد، مرز سایه واضح‌تر است، زیرا فاصله‌ی بین حدود سایه‌های ایجاد شده به وسیله‌ی قسمت‌های مختلف چشمه مینیمم خواهد بود. به همین دلیل است که پاهای شخص سایه‌ی واضح‌تری نسبت به سرش دارد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط