0 مخالف

دلیل بیرون زدن جریان شدیدی از بخار از کتری بعد از خاموشی

<p><span style="line-height: 24pt;">دلیل بیرون زدن جریان شدیدی از بخار از کتری بعد از خاموشی</span></p>

چرا وقتی که وسیله‌ی گرم‌کننده‌ی زیر یک کتری آب که در حال جوشیدن است، خاموش می‌شود، جریان شدیدی از بخار از کتری بیرون می‌زند، در حالی که قبل از خاموش کردن چنین چیزی مشاهده نمی‌شود؟

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

بخار آب به خودی خود قابل دیده شدن نیست و ما فقط ابر کوچکی از قطرات ریزی را که پس از چگالش ظاهر می‌شوند، مشاهده می‌کنیم. وقتی که وسیله‌ی گرم‌کننده خاموش می‌شود، بخارهای موجود در هوای گرم که قبلا کتری را احاطه کرده بودند، ناپدید می‌شوند و بخاری که از کتری بیرون می‌آید، سرد می‌شود و چگالش می‌یابد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط