0 مخالف

دلیل پایین‌تر بودن دمای انجماد قطرات ریز آب نسبت به یک لیوان آب

<p><span style="line-height: 24pt;">دلیل پایین&zwnj;تر بودن دمای انجماد قطرات ریز آب نسبت به یک لیوان آب</span></p>

آب در یک لیوان در دمای 0°C منجمد می‌شود. اگر این آب به قطراتی ریز تجزیه شود، می‌تواند تا دمای -40°C فوق سرد شود. برای مثال قطرات آبی که ابرها از آنها تشکیل می‌شوند، معمولا در دمایی پایین‌تر از -17°C شروع به انجماد می‌کنند.

این واقعیت‌ها از نظر علمی چگونه توضیح داده می‌شوند؟

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

آب فقط در صورت وجود مراکز تبلور در دمای صفر درجه منجمد می‌شود. هر ذره‌ی غیر قبل حلی می‌تواند به عنوان یک مرکز تبلور به کار آید. وقتی که مقدار آب زیاد باشد، همواره دستِ کم یک چنین مرکز تبلوری را دارد. وجود این مرکز کافی خواهد بود تا تمام آب منجمد شود.

اگر این توده‌ی آب به قطرات ریزی مجزا شود، در آن صورت مراکز تبلور تنها در تعداد کمی از قطرات آب وجود دارند و در نتیجه، تنها این قطرات منجمد می‌شوند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط