0 مخالف

پاک کردن لکه روغن از پارچه با بنزین

<p><span style="line-height: 24pt;">پاک کردن لکه روغن از پارچه با بنزین</span></p>

برای پاک کردن لکه روغن از پارچه بهتر است مقداری بنزین به کناره‌های لکه بزنیم و هرگز نباید بنزین را روی خود لکه بریزیم. دلیل این امر از نظر علمی چیست؟

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

کشش سطحی بنزین خالص کمتر از کشش سطحی بنزینی است که روغن در آن حل شده است. بنابراین بنزینی که به کناره‌های لکه‌ی روغنی زده می‌شود، لکه را به طرف مرکز آن فشرده می‌کند، در حالی که اگر بنزین بر روی لکه زده شود، لکه روی پارچه پخش می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط