0 مخالف

قطعه‌ای یخ در لیوان پر از آبی شناور است. سطح آب درون لیوان پس از ذوب یخ در حالت‌های زیر چگونه تغییر می‌کند؟

<p><span style="line-height: 24pt;">قطعه&zwnj;ای یخ در لیوان پر از آبی شناور است. سطح آب درون لیوان پس از ذوب یخ در حالت&zwnj;های زیر چگونه تغییر می&zwnj;کند؟</span></p>

قطعه‌ای یخ در لیوان پر از آبی شناور است. سطح آب درون لیوان پس از ذوب یخ در حالت‌های زیر چگونه تغییر می‌کند؟

  1. یخ کاملاً همگن است.
  2. سنگی درون یخ منجمد شده است.
  3. یخ شامل یک حباب هواست.

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

3. وزن آب جابجا شده برابر است با وزن قطعه‌ی یخ ( از وزن هوای درون حباب می‌توان صرف نظر کرد). به همین دلیل مانند حالت 1، سطح آب تغییر نخواهد کرد.

0 مخالف

2. حجم قسمت فرو رفته در آب قطعه‌ی یخ همرا با سنگ از مجموع حجم‌های سنگ و آب حاصل از دوب یخ بیشتر است، بنابراین سطح در لیوان پایین خواهد آمد.

0 مخالف

1. چون قطعه شناور است، وزن آبِ جابجا شده به وسیله‌ی آن برابر با وزن خود یخ یا وزن آبی است که در اثر ذوب یه حاصل می‌شود.
به همین دلیل آب حاصل از ذوب یخ، درست حجمی برابر با حجم بخش فرو رفته در آب را اشغال می‌کند و سطح آب تغییر نخواهد کرد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط