0 مخالف

کلاهک یک قلم خودنویس معمولاً دارای سوراخ کوچکی است. اگر این سوراخ بسته شود، مرکب شروع به تراوش کردن به بیرون از قلم می‌کند. علت وقوع این پدیده چیست؟

<p><span style="line-height: 24pt;">کلاهک یک قلم خودنویس معمولاً دارای سوراخ کوچکی است. اگر این سوراخ بسته شود، مرکب شروع به تراوش کردن به بیرون از قلم می&zwnj;کند. علت وقوع این پدیده چیست؟</span></p>

کلاهک یک قلم خودنویس معمولاً دارای سوراخ کوچکی است. اگر این سوراخ بسته شود، مرکب شروع به تراوش کردن به بیرون از قلم می‌کند. علت وقوع این پدیده چیست؟

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

کلاهک متحرک مانند یک پمپ عمل می‌کند و در زیر آن حجمی کوچک از هوای رقیق به وجود می‌آید که مرکب را به بیرون می‌مکد. سوراخ کلاهک باعث ایجاد فشار ثابت در زیر کلاهک می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط