0 مخالف

مقایسه دمای دو محلول آب نمک با اندازه بلورهای نمک متفاوت

<p><span style="line-height: 24pt;">مقایسه دمای دو محلول آب نمک با اندازه بلورهای نمک متفاوت </span></p>

مقادیر مساوی از نمک را در دو ظرف مشابه پر از آب حل می‌کنیم. در یکی از ظرف‌ها نمک به صورت بلوری بزرگ و در ظرف دیگر به صورت پودر است.

اگر در هر دو مورد نمک و آب در ابتدا دماهای مساوی داشته باشند، در آن صورت پس از اینکه نمک به طور کامل در هر دو ظرف حل شد، در کدام مورد دمای محلول بیشتر از دیگری خواهد بود؟

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

وقتی نمک حل می‌شود، شبکه‌ی بلوری آن در هم می‌شکند. این فرایند به مقدار معینی انرژی نیاز دارد که می‌تواند از حلال (آب) گرفته شود.

در مورد دوم (حاوی پودر نمک)، قسمتی از پیوندهای بین مولکولی شبکه‌ی بلوری قبلاً در اثر خرد کردن بلور درهم‌شکسته شده‌اند. به همین دلیل برای حل کردن پودر نمک انرژی کمتری لازم است و در نتیجه در ظرف دوم (حاوی پودر نمک) دمای آب بالاتر خواهد بود. البته این اثر بی‌اندازه ناچیز است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط