0 مخالف

توصیف رفتار توابع مثلثاتی

<p><span style="line-height: 24pt;">توصیف رفتار توابع مثلثاتی</span></p>

راهی هست که بتوانم رفتار توابع مثلثاتی رو ساده‌تر یاد بگیرم؟

# ریاضیات
پاسخ‌ها

انیمیشنی برای درک رفتار توابع مثلثاتی

 

این انیمیشن به شما کمک می‌کند که متوجه شوید

  • چرا دایره‌ها و مثلث‌های قائم الزاویه و زاویه‌ها همگی به هم مرتبط هستند؟
  • چرا سینوس یک زاویه برابر است با نسبت ضلع مقابل آن به وتر؟
  • چرا کسینوس در واقع همان سینوس است اما با π2 رادیان با آن اختلاف دارد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ