0 مخالف

می‌دانیم اختلاف زمان تورنتو نسبت به تهران، 8:30- است.

برنامه‌ای بنویسید که ساعت و دقیقه در تورنتو را دریافت کند و سپس معادل آن را در تهران اعلام نماید.

<p><span style="line-height: 24pt;">می&zwnj;دانیم اختلاف زمان تورنتو نسبت به تهران، 8:30- است.</span></p>
<p><span style="line-height: 24pt;">برنامه&zwnj;ای بنویسید که ساعت و دقیقه در تورنتو را دریافت کند و سپس معادل آن را در تهران اعلام نماید.</span></p>

می‌دانیم زمانی که تورنتو 19 نوامبر ساعت 14:40 است، تهران نیز 19 نوامبر ساعت 23:10 است. اما اگر تورنتو 19 نوامبر ساعت 21:45 باشد، تهران 20 نوامبر ساعت 6:15 است. یعنی اختلاف زمان تورنتو نسبت به تهران، 8:30- است.

برنامه‌ای بنویسید که ساعت و دقیقه در تورنتو را دریافت کند و سپس معادل آن را در تهران اعلام نماید.

# برنامه‌نویسی
پاسخ‌ها

من با php نوشتم، شما از هر زبان دیگه‌ای استفاده می‌کنید سینتکس‌ها رو مطابق اون زبان قرار بدین$toronto_min = $request->min_input;$toronto_hour = $request->hour_input;$teh_min = $toronto_min + 30;$teh_hour = $toronto_hour + 8;if ($teh_min >= 60) {$teh_min = $teh_min - 60;$teh_hour = $teh_hour + 1;}if ($teh_hour >= 24) {$teh_hour = $teh_hour - 24;}echo $teh_hour.":".$teh_min;

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ