0 مخالف

نشستن $5$ دانش‌آموز دور یک میز گرد

<p>نشستن $5$ دانش&zwnj;آموز دور یک میز گرد</p>

به چند طریق $5$ دانش‌آموز می‌توانند دور میز گردی بنشینند؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

چون میز گرد است، اینکه کدام دانش‌آموز اول بنشیند معنایی نداد، بنابراین حالات ممکن برای نشستن $5$ انش‌آموز در یک ردیف که $5!$ است، باید تقسیم بر $5$ شود:

 

$\dfrac{5!}{5} = 4! = 24$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ