0 مخالف

وزنه‌ای را از انتهای فنر سبکی آویزان می‌کنیم. در حالت تعادل، طول فنر 10 cm افزایش یافته است. وزنه را از این وضعیت کمی پایین کشیده و رها می‌کنیم. دوره‌ی نوسان چند ثانیه است؟

<p>وزنه&zwnj;ای را از انتهای فنر سبکی آویزان می&zwnj;کنیم. در حالت تعادل، طول فنر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>10</mn><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>m</mi></math> افزایش یافته است. وزنه را از این وضعیت کمی پایین کشیده و رها می&zwnj;کنیم. دوره&zwnj;ی نوسان چند ثانیه است؟</p>

وزنه‌ای را از انتهای فنر سبکی آویزان می‌کنیم. در حالتی که وزنه به حال تعادل قرار می‌گیرد و می‌ایستد، طول فنر 10 cm افزایش یافته است. وزنه را از این وضعیت کمی پایین کشیده و رها می‌کنیم تا در راستای قائم به نوسان درآید. دوره‌ی نوسان چند ثانیه است؟g=10 ms2

  1. 15
  2. 25
  3. π5
  4. 2π5

# فیزیک # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

در نوسانات وزنه و فنر در راستای قائم، اگر وزنه را اندکی از وضع تعادل جابجا کنیم، دوره‌ی تناوب نوسانات آن عبارت است از

 

T=2πL0gT=2π0.110=2π1100=π5 s

(L0: میزان تغییر طول فنر برای رسیدن وزنه به تعادل)

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط