0 مخالف

مجموعه‌ی S دارای 50 عضو از اعداد طبیعی است. در تقسیم عضوهای S بر 12، حداقل چند عضو، باقی‌مانده‌ی یکسان دارند؟

<p>مجموعه&zwnj;ی S دارای 50 عضو از اعداد طبیعی است. در تقسیم عضوهای S بر 12، حداقل چند عضو، باقی&zwnj;مانده&zwnj;ی یکسان دارند؟</p>

مجموعه‌ی S دارای 50 عضو از اعداد طبیعی است. در تقسیم عضوهای S بر 12، حداقل چند عضو، باقی‌مانده‌ی یکسان دارند؟

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6

# ریاضیات # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی3، توجه داشته باشیم که در تقسیم اعداد طبیعی متوالی بر 12، 12 باقی‌مانده‌ی متفاوت وجود دارد، یعنی

a=12q+r    0r11

بنابراین با در نظر گرفتن اصل لانه کبوتری اگر اعداد را کبوترها و باقی‌مانده‌های تقسیم را لانه‌ها در نظر بگیریم، هر 12 عدد طبیعی متوالی، به ترتیب خانه‌های 1 تا 12 را اشغال می‌کنند. یعنی داریم

[5012]+1=4+1=5

بنابراین حداقل در یکی از لانه‌ها 5 کبوتر قرار می‌گیرد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ