# روانشناسی

روانشناسی

تالار‌های گفتگو

چرا ما تمایل داریم به هر کجا که نگاه می‌کنیم، چهره‌ها را ببینیم

#روانشناسی #پاریدولیا

1400/04/19-14:15 2 نظر

مطالعات جدید مفهوم عجیب و غریبى به نام "اثر چارچوب در" را توضیح می‌دهد

#روانشناسی #اثر چارچوب در

1400/01/04-02:11 0 نظر

پدرانی که در سال اول زندگى کودک خود نقش عملی بیشتری دارند، از سلامت روان بهتری برخ ...

#روانشناسی

1399/12/13-03:44 0 نظر

تاخیر در پاسخ دادن نشان دهنده چه چیزی است؟

#روانشناسی

1399/12/05-18:22 1 نظر

دوران کودکی شاد لزوماً مانع مشکلات روحی و روانی در آینده نمی‌شود

#روانشناسی #افسردگی #تاریخچه زندگی #نظریه تاریخچه زندگی

1399/11/20-18:16 0 نظر

افراد برون‌گرا از کلمات کاملاً متفاوتی استفاده می‌کنند

#روانشناسی #درون‌گرا #برون‌گرا

1399/10/14-18:35 0 نظر

فهم رازآلود و احتمالاً ذاتیِ ما از اشکال موجود در طبیعت

#روانشناسی #فراکتال #زیبایی‌شناسی

1399/10/01-02:53 0 نظر

اثرات همه‌گیری ویروس کرونا بر محتوای خواب‌هایی که می‌بینیم

#روانشناسی #ویروس کرونا #همه‌گیری

1399/09/19-16:18 0 نظر