# پاریدولیا

پاریدولیا

تالار‌های گفتگو

چرا ما تمایل داریم به هر کجا که نگاه می‌کنیم، چهره‌ها را ببینیم

#روانشناسی #پاریدولیا

1400/04/19-14:15 1 نظر