# اثر چارچوب در

اثر چارچوب در

تالار‌های گفتگو

مطالعات جدید مفهوم عجیب و غریبى به نام "اثر چارچوب در" را توضیح می‌دهد

#روانشناسی #اثر چارچوب در

1400/01/04-02:11 0 نظر