# نظریه تاریخچه زندگی

نظریه تاریخچه زندگی

تالار‌های گفتگو

دوران کودکی شاد لزوماً مانع مشکلات روحی و روانی در آینده نمی‌شود

#روانشناسی #افسردگی #تاریخچه زندگی #نظریه تاریخچه زندگی

1399/11/20-18:16 0 نظر