# تپ اختر

تپ اختر

تالار‌های گفتگو

برای اولین بار، ستاره شناسان ممکن است صدای پس زمینه جهان را شنیده باشند

#نجوم #ستاره‌شناسی #تپ اختر میلی ثانیه ای #ستاره نوترونی #موج گرانشی #پس زمینه موج گرانشی #تپ اختر #فضازمان

1399/10/23-19:02 0 نظر