# درون‌گرا

درون‌گرا

تالار‌های گفتگو

افراد برون‌گرا از کلمات کاملاً متفاوتی استفاده می‌کنند

#روانشناسی #درون‌گرا #برون‌گرا

1399/10/14-18:35 0 نظر