# بی‌خوابی

بی‌خوابی

تالار‌های گفتگو

شاید بهتر باشد مانند گذشتگان دو شیفت در شبانه‌روز بخوابیم

#بی‌خوابی #انسان‌شناسی #الگوی خواب #ساعت بدن

1399/10/07-18:15 0 نظر