# فراکتال

فراکتال

تالار‌های گفتگو

فهم رازآلود و احتمالاً ذاتیِ ما از اشکال موجود در طبیعت

#روانشناسی #فراکتال #زیبایی‌شناسی

1399/10/01-02:53 0 نظر