# سیاره فراخورشیدی

سیاره فراخورشیدی

تالار‌های گفتگو

جستجوی موجودات فضایی با استفاده از مه‌دود

#اخترزیست‌شناسی #نجوم #ستاره‌شناسی #سیاره فراخورشیدی #زیست فرازمینی #موجودات فضایی

1399/11/26-18:10 0 نظر

یکی از سیاه‌ترین سیارات در کهکشان به سمت یک مرگ آتشین می‌رود

#نجوم #ستاره‌شناسی #سیاره فراخورشیدی

1399/09/18-20:39 0 نظر