# چکاوک سحرخیز

چکاوک سحرخیز

تالار‌های گفتگو

آیا با تمرین می‌توان از یک جغد شب زنده دار به فردی سحرخیز تبدیل شد؟

#چکاوک سحرخیز #جغد شب‌زنده‌دار #الگوی خواب #هورمون خواب #ریتم شبانه روزی #تیپ شخصیت زمانی

1400/01/31-12:58 0 نظر

مطالعات نشان می‌دهد که نه فقط چکاوک‌های سحرخیز و جغدهای شب‌زند‌ه‌دار، بلکه 6 تیپ ش ...

#چکاوک سحرخیز #جغد شب‌زنده‌دار #تیپ‌های شخصیتی

1399/09/12-19:36 0 نظر