# تکنولوژی

تکنولوژی

تالار‌های گفتگو

تاثیر تکنولوژی بر ریتم شبانه روزی انسان

#تکنولوژی #الگوی خواب #ساعت بدن #خواب نامنظم #هورمون خواب #ریتم شبانه روزی

1400/01/29-14:06 0 نظر

چرا یادگیری کدنویسی برای کودکان در عصر دیجیتال مهم است؟

#آموزش فناوری #برنامه‌نویسی #تکنولوژی #فناوری #کدنویسی #کدنویسی کودکان

1399/09/05-19:59 0 نظر