# اعداد اول مرسن

اعداد اول مرسن

تالار‌های گفتگو

اعداد اول و توان‌های عدد 2

#ریاضیات #اعداد اول #اعداد اول مرسن #Mersenne Primes

1399/08/24-21:19 0 نظر