# افسردگی

افسردگی

تالار‌های گفتگو

عوارض پنهان خواب نامنظم

#افسردگی #الگوی خواب #خواب نامنظم

1399/12/06-16:05 0 نظر

دوران کودکی شاد لزوماً مانع مشکلات روحی و روانی در آینده نمی‌شود

#روانشناسی #افسردگی #تاریخچه زندگی #نظریه تاریخچه زندگی

1399/11/20-18:16 0 نظر

امروز کار جدیدى انجام دهید و فردا خوشحال‌تر باشید

#ویروس کرونا #افسردگی #شادی #یادگیری

1399/08/16-21:26 0 نظر