# شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی

تالار‌های گفتگو

چگونه آنچه را که خیلی سریع آموخته‌ایم، فراموش نکنیم؟

#مطالعه #شبکه‌های اجتماعی

1399/08/03-20:47 0 نظر

کدام روش بهتر است؟ فروش اجتماعی و یا بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی

#بازاریابی #تبلیغات و بازاریابی #مدیریت تبلیغات #مدیریت کسب وکار( MBA ) #تبلیغات #فروش اجتماعی #شبکه‌های اجتماعی

1399/07/30-02:35 0 نظر