# مکتب فیثاغورس

مکتب فیثاغورس

تالار‌های گفتگو

مکتب فیثاغورس، ریاضیات و نظم و انضباط برای درک هستی

#ریاضیات #فیثاغورس #مکتب فیثاغورس #خودشناسی

1399/06/28-16:50 0 نظر