# هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

تالار‌های گفتگو

هوش مصنوعی می‌تواند چهره‌هایی که به نظر شما جذاب است را تشخیص دهد

#هوش مصنوعی #یادگیری ماشین #شبکه عصبی

1399/12/18-18:25 0 نظر

هوش مصنوعی می‌تواند رفتار انسان را دستکاری کند

#هوش مصنوعی #یادگیری ماشین #شبکه عصبی بازگشتى #یادگیرى تقویتى عمیق #شبکه عصبی

1399/11/25-17:19 0 نظر

مقدمه‌ای ساده بر یادگیری ماشین

#علوم کامپیوتر #هوش مصنوعی #یادگیری ماشین

1399/07/16-19:05 0 نظر